SiSwati
Edit

SiSwati: lidada


LibitoEdit

lidada (bunyenti madada)

  1. Inyoni yasemantini lengaphansi kwendeni we Anatidae, linemlomo lolulekile kanye netinyawo letihlangene.

sibonelo : lidada lidude edamini.

KuhumushaEdit

  • English: duck